Koor

Volver is een gemengd koor van ± 50 vrouwen en mannen uit de regio Apeldoorn-Arnhem-Zutphen-Deventer. Tot april 2019 werkte het koor projectmatig en was enigszins wisselend van samenstelling. Vanaf mei 2019 wordt de groep vast en toekomstige concertprogramma’s worden samengesteld uit nieuwe nummers en uit al eerder uitgevoerd repertoire.

Repetities

De repetities zijn op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in Arnhem.

Vrijblijvend een repetitie bezoeken is mogelijk; je bent van harte welkom. Neem contact op via het contact-formulier of bel dirigent Gerard Schoren op 06.13293484.

Sosa 3 april 2016

Sosa 3 april 2016 | foto: Cor Onderstijn

Repetitiedag
In de aanloop naar een concert vinden er één of twee repetitiedagen plaats.
Tijdens deze dag wordt, uitgebreider dan tijdens een reguliere repetitie, de muziek tot in detail geoefend. Zoveel mogelijk zijn de muzikanten van het orkest een gedeelte van de dag aanwezig. Het lunchbuffet wordt samengesteld uit wat iedereen bijdraagt/meebrengt.

Carpoolen
Carpoolen vanuit Apeldoorn/Beekbergen is mogelijk en wordt tijdens de repetitie afgesproken.

Contributie
Deze bedraagt € 28,- per persoon per maand (12 maanden).

Ervaring met zingen en Spaans/Portugees
Qua zangervaring is de groep zeer gemêleerd. Er zijn mensen bij die nog nooit in koorverband hebben gezongen en er zijn ook ervaren koorzangers die goed noten lezen. En dan zijn er mensen voor wie Spaans/Portugees een 2e taal is en er zijn er voor wie Spaans/Portugees nog betrekkelijk vreemd en nieuw is. Tijdens het repetitieproces wordt ernaar gestreefd ieders kwaliteiten zoveel mogelijk aan bod te laten komen en iedereen in zijn of haar minder ontwikkelde kanten te accepteren en te ondersteunen.

Solo
Een belangrijk idee achter het zingen bij Volver is dat er een veilig kader geboden wordt waarbinnen mensen uit het koor de gelegenheid krijgen om iets kleins, al is het maar één couplet in een lied, solo dan wel in kleine groepjes (duo, trio, kwartet) te zingen. Daardoor wordt iedereen gestimuleerd om net een stapje verder te gaan dan hij of zij dacht te kunnen of durven en het publiek krijgt een breed palet aan zang-kleuren en kwaliteiten voorgeschoteld hetgeen de concerten tot een feest der afwisseling maakt.


Mexicoro 6 september 2015

Mexicoro 6 september 2015 | foto: Cor Onderstijn

Navidadau 7 december 2014

Navidadau 7 december 2014 | foto: Cor Onderstijn

Lágrimas Negras 16 februari 2014

Lágrimas Negras 16 februari 2014 | foto: Cor Onderstijn

Navidadau 29 september 2013

Navidadau 29 september 2013 | foto: Cor Onderstijn

 Pa'l Monte 2 juni 2013

Pa’l Monte 2 juni 2013 | foto: Huub Louppen